Reprezentacja Klienta

W postępowaniach przed organami administracji publicznej

Negocjacje Biznesowe

Tworzenie strategii i reprezentacja klienta w procesie negocjacji

Opinie i Ekspertyzy

Sporządzane przez autorytety prawnicze

/

Bąkowski Legal Solutions

Prawo i consulting

Świadczymy usługi prawne i doradcze na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Zapewniamy merytoryczne wsparcie podmiotom wykonującym profesjonalne usługi w zakresie prawa, przygotowujemy ekspertyzy prawne, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz negocjacjach biznesowych.

Czym się zajmujemy?

  • • Opinie i ekspertyzy prawne
  • • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • • Obsługa prawna
  • • Negocjacje biznesowe

Do kogo kierujemy usługi?

  • Przedsiębiorstwa
  • Kancelarie prawne
  • Firmy doradcze
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Administracja rządowa

Chcesz skorzystać z usług?

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL

Skontaktuj się z nami

MICHAŁ TOMASZ BĄKOWSKI

Właściciel Bąkowski Legal Solutions

Prawnik, manager, były urzędnik państwowy i naukowiec.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: wicewojewoda pomorski, pracownik naukowo-dydaktyczny, dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej. W swojej praktyce zajmuje się procedurami administracyjnymi oraz prawem administracyjnym.

W latach 2015 – 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.

W latach 2020 – 2022 zatrudniony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - pełnił funkcję II wicewojewody pomorskiego. W ramach swoich obowiązków m.in. sprawował nadzór nad: Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzką Inspekcją Handlową, Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Dowiedz się więcej:

Legal Solutions

OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Skuteczne narzędzia procesowe i pozaprocesowe

Wykorzystywane są w celu wzmocnienia stanowiska uczestnika postępowań administracyjnych i sądowych. Zadaniem opinii może być także wstępna ocena ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym lub ocena skutków prawnych konkretnego przedsięwzięcia, czy działania. Opinia prawna sporządzona przez autorytet prawniczy, wybitnego przedstawiciela doktryny - stanowi skuteczne narzędzie wspierające pismo procesowe, które ostatecznie pozwala osiągnąć sukces w postępowaniach o charakterze spornym.

Dowiedz się więcej:

EkspertyzyNEGOCJACJE BIZNESOWE

Tworzenie strategii i reprezentacja klienta w procesie negocjacji

Negocjacje to złożony proces strategiczny, pozwalający: osiągać założone cele, wypracować wspólne stanowisko, ustalić satysfakcjonującą cenę, czy sfinalizować transakcję. Doświadczenie pokazuje, że zawsze warto rozmawiać. Podjęcie negocjacji opartych na rzetelnym przygotowaniu, otwiera nowe możliwości biznesowe i w większości przypadków kończy się sukcesem.

Dowiedz się więcej:

Negocjacje

REPREZENTACJA KLIENTA I OBSŁUGA

W zakresie prawa administracyjnego i prawa gospodarczego

Reprezentujemy klientów w kontaktach z administracją publiczną w ramach toczących się postępowań administracyjnych, bądź trwających czynności kontrolnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy realia, wyzwania i problemy pojawiające się w obszarze funkcjonowania administracji. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniając specyfikę prawa publicznego.

Dowiedz się więcej:

Reprezentacja

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL

Skontaktuj się z nami


WSPÓŁPRACA

Chcesz współtworzyć LEGAL SOLUTIONS?

Nawiążemy współpracę z radcami prawnymi i adwokatami oraz prawnikami z doświadczeniem akademickim.

Dołącz do naszego zespołu.
Wyślij swoje CV na poniższy adres:

kariera@legalsolutions.pl