Inwestycje budowlane

Publicznoprawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Dowiedz się więcej

Postępowania administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej

Dowiedz się więcej

Opinie i ekspertyzy

Sporządzane przez profesorów prawa

Dowiedz się więcej

/

Bąkowski Legal Solutions

Doradztwo prawne i biznesowe

Specjalizujemy się w prawie administracyjnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. W ramach wykonywanych usług: sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracynych oraz zapewniamy merytoryczne wsparcie w zakresie kontaktów z administracją publiczną. Świadczone przez nas usługi doradztwa biznesowego koncentrują się wokół pozaprawnych aspektów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi.

Czym się zajmujemy?

  • • Profesorskie opinie i ekspertyzy prawne

  • • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym

  • • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

  • • Doradztwo biznesowe związane z inwestycjami budowlanymi


Do kogo kierujemy usługi?

  • Sektor przedsiębiorstw

  • Deweloperzy

  • Inwestorzy

  • Kancelarie prawne i doradcze

  • Instytucje publiczne


Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas. Wstępnie zapoznamy się z Twoją sprawą, zaproponujemy optymalne rozwiązanie i wycenimy usługę.KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL

MICHAŁ BĄKOWSKI

Przedsiębiorca, prawnik, były wicewojewoda pomorski

Właściciel Bąkowski Legal Solutions. Osobiście świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów, współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz kieruje pracami Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej, prezes zarządu fundacji oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2020-2022 zatrudniony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - pełnił funkcję II wicewojewody pomorskiego.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się procedurami administracyjnymi oraz prawem administracyjnym.

Dowiedz się więcej:

LEGAL SOLUTIONS


OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Sporządzane przez profesorów prawa

Opinia prawna opracowana przez autorytet, wybitnego przedstawiciela doktryny, stanowi skuteczne narzędzie: wspierające pismo procesowe, uzasadniające celowość podjęcia decyzji zarządczej, pozwalające ocenić ryzyko związane z zamiarem inwestycyjnym, przedstawiające konsekwencje prawne konkretnego przedsięwzięcia, działania bądź zaniechania.

Rzetelnie sporządzone opracowanie prawne może mieć pośredni, jeśli nie bezpośredni, wpływ na ostateczną treść decyzji administracyjnej lub wyroku sądu.

Dowiedz się więcej:

Ekspertyzy prawne

OBSŁUGA PRAWNA

W zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego

Reprezetujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Specjalizujemy się w prawie administracyjnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy realia, wyzwania i problemy pojawiające się w administracji. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniając specyfikę prawa publicznego.

Dowiedz się więcej:

Obsługa prawna

DORADZTWO BIZNESOWE

Konsulting lokalizacyjny oraz reprezentacja w negocjacjach

Świadczone przez nas usługi doradcze koncentrują się wokół aspektów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi. W zakresie naszych usług: znajdujemy nieruchomość pod konkretny zamiar inwestycyjny, wspieramy znalezieniu optymalnego finansowania lub generalnego wykonawcy.

Wspieramy i reprezentujemy Klientów w procesie negocjacji.

Dowiedz się więcej:

Doradztwo biznesowe


Inwestycje budowlane

Wsparcie prawne uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, dokonujemy interpretacji treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzamy opinie prawne dotyczące: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska oraz ochrony konserwatorskiej.

Dowiedz się więcej:

Inwestycje budowlane


Potrzebujesz opinii prawnej lub wsparcia w postępowaniu administracyjnym?

Napisz do nas. Zapoznamy się ze sprawą i zaproponujemy optymalne rozwiązanie problemu prawnego.


WYCEŃ USŁUGĘ