BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS

OBSŁUGA PRAWNA | PROFESORSKIE OPINIE | REPREZENTACJA

Bąkowski Legal Solutions

Ekspercka obsługa prawna dedykowana przedsiębiorcom oraz klientom instytucjonalnym

Działamy na terenie całej Polski. Naszą domeną jest prawo publiczne. Zapewniamy wsparcie w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego, z uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. W ramach Bąkowski Legal Solutions funkcjonuje Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych - ośrodek skupiający profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

  • • Profesorskie opinie i ekspertyzy prawne

  • • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

  • • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym

  • • Doradztwo biznesowe związane z inwestycjami budowlanymi

  • • Reprezentacja w kontaktach z przedstawicielami administracji publicznej


KTO KORZYSTA Z NASZYCH USŁUG?

  • Przedsiębiorstwa

  • Inwestorzy instytucjonalni i deweloperzy

  • Kancelarie prawne i doradcze

  • Jednostki samorządu terytorialnego

  • Instytucje publiczne


MICHAŁ BĄKOWSKI

Właściciel Bąkowski Legal Solutions. Kieruje zespołem prawnym oraz koordynuje funkcjonowanie Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję wicewojewody pomorskiego.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się: procedurami administracyjnymi, prawem administracyjnym oraz procesem inwestycyjno-budowlanym.OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Sporządzane przez profesorów prawa

Opinia prawna opracowana przez autorytet, wybitnego przedstawiciela doktryny, stanowi skuteczne narzędzie: wspierające pismo procesowe, uzasadniające celowość podjęcia decyzji zarządczej, pozwalające ocenić ryzyko związane z zamiarem inwestycyjnym, przedstawiające konsekwencje prawne konkretnego przedsięwzięcia, działania bądź zaniechania.Profesorskie opinie prawneOBSŁUGA PRAWNA

Usługi na rzecz przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych

Specjalizujemy się w prawie administracyjnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Reprezetujemy Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.Ekspercka obsługa prawna

DORADZTWO BIZNESOWE

Konsulting lokalizacyjny oraz reprezentacja w negocjacjach

Świadczone przez nas usługi doradcze koncentrują się wokół aspektów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi. Reprezentujemy Klienta w kontaktach z przedstawicielami administracji publicznej oraz w procesie negocjacji.Oferta doradztwaInwestycje budowlane

Wsparcie prawne uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Sporządzamy opinie prawne dokonujące interpretacji treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykładni przepisów: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony zabytków.Inwestycje budowlane


Chciałbyś uzyskać więcej informacji o naszych usługach, potrzebujesz wsparcia prawnego?

Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy dedykowaną ofertę.


Wiadomość     Zadzwoń