Inwestycje BudowlaneWSPARCIE PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO Prawo Budowlane, Zagospodarowanie Przestrzenne, Nieruchomości,
Ochrona Zabytków, Ochrona Środowiska

Proces Inwestycyjno-Budowlany

Profesorskie opinie prawne oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracynjymi. Sporządamy opinie prawne dotyczące prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz ochrony konserwatorskiej.

Klienci najczęściej korzystający z naszych usług: kancelarie prawne, deweloperzy, firmy konsultingowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, instytucje publiczne, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa budowlane oraz biura architektoniczne.Przykładowy przedmiot zlecenia:

 • Sporządzenie opinii prawnej
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Interpretacja treści MPZP
 • Bieżące wsparcie prawne inwestycji deweloperskiej
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Skarga kasacyjna i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym


Image

Przykładowa tematyka opinii prawnych:

 • Prawo budowlane
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Zaskarżenie lub zmiana MPZP
 • Zgodność inwestycji z MPZP
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Lex Deweloper
 • Pozwolenie na budowę
 • Zmiana pozwolenia na budowę
 • Budowa osiedla
 • Samowola budowlana
 • Budowa biurowca
 • Budowa hotelu
 • Warunki techniczne
 • Miejsca parkingowe
 • Zmiana przeznaczenia obiektu
 • Ochrona konserwatorska
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Ochrona środowiska
 • Decyzja środowiskowa
 • Wysokość zabudowy
 • Obszar rewitalizacji
 • Kary administracyjne
 • Prawo wodne
 • Wysokość zabudowy
 • Zasada dobrego sąsiedztwa
 • Funkcja zabudowy
 • Obszary morskie
 • Inwestycje na morzu
 • Wywłaszczenie
 • Reprywatyzacja


Poznaj naszą szczegółową ofertę na stronie dedykowanej procesowi inwestycyjnemu:

inwestycyjno-budowlany.pl

Chcesz poznać naszą ofertę obsługi w zakresie procesu
inwestycyjno-budowlanego?

Napisz do nas lub zadzwoń. Przedstawimy szczegółowe warunki współpracy.


KONTAKT