Prawo i Biznes

SPECJALISTYCZNE USŁUGI PRAWNE I DORADZTWO BIZNESOWE
Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin,
Katowice, Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Toruń, Olsztyn

BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS

Ekspercka obsługa prawna dedykowana przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym

Działamy na terenie całej Polski. Naszą domeną jest prawo publiczne. Specjalizujemy się w prawie administracyjnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem publicznoprawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. W ramach Bąkowski Legal Solutions funkcjonuje Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych - ośrodek skupiający profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, specjalistów w swoich dziedzinach. Świadczone przez nas usługi doradztwa biznesowego koncentrują się wokół pozaprawnych kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi.

Specjalizacja

Świadczymy obsługę w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego

 • • PRAWO BUDOWLANE

 • • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENE

 • • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • • GOSPODARKA ODPADAMI

 • • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • • OCHRONA ZABYTKÓW

 • • GRUNTY ROLNE I LEŚNE

 • • POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

 • • PRAWO WODNE

 • • SAMORZĄD TERYTORIALNY

 • • KARY ADMINISTRACYJNE

 • • PRAWO MORSKIE

 • • ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Co robimy?

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • • Profesorskie opinie i ekspertyzy prawne

 • • Obsługa w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego

 • • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym

 • • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

 • • Reprezentacja w kontaktach z przedstawicielami administracji publicznej

 • • Doradztwo biznesowe związane z inwestycjami budowlanymi

 • • Reprezentacja w procesie negocjacji

Klienci

KTO KORZYSTA Z NASZYCH USŁUG?

 • Przedsiębiorstwa

 • Deweloperzy

 • Inwestorzy instytucjonalni

 • Kancelarie prawne i doradcze

 • Jednostki samorządu terytorialnego

 • Samorządy i związki zawodowe

 • Instytucje publiczne

Misja

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Stawiamy na budowanie długofalowej relacji z klientem. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej poznać oczekiwania, zrozumieć przedsięwzięcie biznesowe i ostatecznie wspólnie osiągać sukcesy.

 • Spejalistyczne usługi prawne świadczone przez profesorów prawa - oferta Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych.

 • Świadczymy obsługę prawną na terenie całej Polski. Zapewniamy także możliwość wideokonsultacji oraz kompleksowej realizacji zlecenia za pośrednictwem internetu.

Team

ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

 • Profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych

 • Adwokaci

 • Radcowie prawni

 • Doświadczeni prawnicy

MICHAŁ BĄKOWSKI

Właściciel Bąkowski Legal Solutions. Kieruje zespołem prawnym oraz koordynuje funkcjonowanie Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, dyrektor zarządzający i wspólnik kancelarii prawnej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pełnił funkcję wicewojewody pomorskiego. W ramach swoich obowiązków sprawował nadzór nad: Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawem administracyjnym oraz procedurami administracyjnymi. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika, zarządzał projektami oraz koordynował specjalistyczne zespoły prawne. Współautor monografii: "Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym".

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych usługach?

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na Twoje pytania i przedstawimy dedykowaną ofertę.KONTAKT