BĄKOWSKI LEGAL SOLUTIONS

Poznaj naszą działalność

Bąkowski Legal Solutions

Prawo i consulting

Świadczymy usługi prawne i doradcze na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Przygotowujemy ekspertyzy prawne, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz negocjacjach biznesowych. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, oferując najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania. Współpracujemy z gronem wysokiej klasy specjalistów. Na potrzeby złożonych projektów, oferujemy możliwość tworzenia zespołów złożonych z przedstawicieli nauki oraz zapewniamy wsparcie sprawdzonych kancelarii prawnych w całej Polsce.

Czym się zajmujemy?

 • • Opinie i ekspertyzy prawne

 • • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

 • • Obsługa prawna

 • • Negocjacje biznesowe

Do kogo kierujemy ofertę?

 • Przedsiębiorstwa

 • Kancelarie prawne

 • Firmy doradcze

 • Administracja publiczna

Nasza misja:

 • Zapewnianie eksperckiego wsparcia dla najbardziej wymagających klientów.

 • Skuteczna reprezentacja interesów Klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej i procedurach kontrolnych.

 • Osiąganie określonych celów reprezentując klientów w procesie negocjacji.

Nasz zespół:

 • Profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych

 • Adwokaci i radcowie prawni

 • Prawnicy z doświadczeniem pracy w administracji

MICHAŁ BĄKOWSKI

Przedsiębiorca, prawnik, były wicewojewoda pomorski

Właściciel Bąkowski Legal Solutions. Na co dzień świadczy pomoc prawną na rzecz przedsięborstw i sektora publicznego oraz kieruje pracami Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych, zapewniając merytoryczne wsparcie podmiotom funkcjonującym na rynku profesjonalnych usług prawnych.

Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania - Executive Master of Business Administration (MBA).

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako: urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, prezes zarządu fundacji oraz dyrektor zarządzający i wspólnik w kancelarii prawnej. W swojej praktyce wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika, zarządzał projektami oraz koordynował specjalistyczne zespoły prawne.

W latach 2015 – 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.

W latach 2020 – 2022 zatrudniony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - pełnił funkcję II wicewojewody pomorskiego. W ramach swoich obowiązków m.in. sprawował nadzór nad: Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzką Inspekcją Handlową, Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Potrzebujesz OPINII PRAWNEJ?

Eksperckie wsparcie w zakresie prawa

W ramach CEAP sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz zapewniamy merytoryczne wsparcie doradzając w procesie legislacyjnym. Swoją ofertę kierujemy do kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, przedstawicieli administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Nasz zespół tworzą profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach.

Dowiedz się więcej:

www.ceap.pl
CEAP Centrum Ekspertyz I Analiz Prawnych

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL


Skontaktuj się z nami