PROFESORSKIE OPINIE PRAWNECentrum Ekspertyz i Analiz Prawnych WWW.CEAP.PL

Profesorskie opinie prawne

Sporządzane w ramach Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych

Przygotowujemy profesorskie opinie i ekspertyzy prawne oraz zapewniamy merytoryczne wsparcie w procesie legislacyjnym. Nasz zespół tworzą profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, specjaliści w swoich dziedzinach.

Opinia prawna opracowana przez autorytet, wybitnego przedstawiciela doktryny, stanowi skuteczne narzędzie argumentacji prawniczej. Celem opinii może być wsparcie pisma procesowego, uzasadnienie celowości podjęcia decyzji zarządczej, ocena ryzyka związanego z zamiarem inwestycyjnym, przedstawienie konsekwencji prawnych konkretnego działania bądź zaniechania.

Rzetelnie sporządzone opracowanie prawne może mieć pośredni, jeśli nie bezpośredni, wpływ na ostateczną treść decyzji administracyjnej lub wyroku sądu.

CEAP Centrum Ekspertyz I Analiz Prawnych

Do czego wykorzystam ekspertyzę prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego
  • Opracowanie strategii procesowej
  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia
  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej
  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych
  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego


Image

Sporządzenie opinii prawnej

Realizacja zlecenia krok po kroku

1. KONTAKT

Napisz do nas lub zadzwoń i wstępnie przedstaw przedmiot zlecenia. Istnieje także możliwość umówienia spotkania lub spotkania on-line.

2. WSTĘPNA DIAGNOZA

Dokonujemy wstępnej analizy sprawy, pozwalającej na dookreślenie przedmiotu zlecenia lub sformułowania pytania prawnego.

3. EKSPERT

Przedstawienie biogramów specjalistów i wybór profesora, który sporządzi opinię prawną.

4. WYCENA I UMOWA

Wycena realizacji zlecenia uwzględniająca złożoność problemu, termin oraz wybór konkretnego profesora lub zespołu specjalistów. Dookreślenie warunków realizacji zlecenia, zawarcie umowy z Klientem.

5. REALIZACJA

W zależności od złożoności problemu prawnego oraz dostępności naszych ekspertów, termin realizacji mieści się w przedziale 10-30 dni roboczych.

6. PRZEKAZANIE OPINII

Klient otrzymuję opinie w wersji elektronicznej oraz papierowej, standardowo w trzech egzemplarzach wydrukowanych i podpisanych przez autora opinii. Rozliczenie zlecenia w oparciu o wystawioną fakturę.


Złożony problem prawny? Potrzebujesz opinii prawnej?

Napisz do nas lub zadzwoń. Zapoznamy się z Twoją sprawą i prześlemy dedykowaną ofertę.


KONTAKT