OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Skuteczne narzędzia procesowe i pozaprocesowe

OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Skuteczne narzędzia procesowe i pozaprocesowe

Wykorzystywane są w celu wzmocnienia stanowiska uczestnika postępowań administracyjnych i sądowych. Zadaniem opinii może być także wstępna cena ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym lub ocena skutków prawnych konkretnego przedsięwzięcia. Opinia prawna sporządzona przez autorytet prawniczy, wybitnego przedstawiciela doktryny - stanowi skuteczne narzędzie, wspierające pismo procesowe, które ostatecznie pozwala osiągnąć sukces w postępowaniach o charakterze spornym.

Do czego wykorzystam ekspertyzę prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego
  • Opracowanie strategii procesowej
  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia
  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej
  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych
  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego


Image

Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych

Wsparcie prawne dla profesjonalistów

Centrum oferuje specjalistyczne usługi prawnicze. W ramach CEAP sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz zapewniamy profesjonalne wsparcie doradzając w procesie legislacyjnym. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa: kancelarii prawnych i firm doradczych. Nasz zespół składa się wybitnych prawników praktyków oraz naukowców wywodzących się z wiodących ośrodków akademickich w Polsce.


CEAP Centrum Ekspertyz I Analiz Prawnych
Potrzebujesz OPINII PRAWNEJ

www.ceap.pl

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL

Skontaktuj się z nami