PROFESORSKIE OPINIE PRAWNE

Eksperckie doradztwo w zakresie prawa

OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE

Sporządzane przez profesorów prawa

Opinia prawna opracowana przez autorytet prawniczy, wybitnego przedstawiciela doktryny, stanowi skuteczne narzędzie: wspierające pismo procesowe; uzasadniające celowość podjęcia decyzji zarządczej; dokonujące oceny ryzyka związanego z konkretnym zamiarem inwestycyjnym; przedstawiające konsekwencje prawne konkretnego przedsięwzięcia, działania bądź zaniechania.

Rzetelnie wykonana ekspertyza prawna często ma pośredni bądź też bezpośredni wpływ na ostateczny kształt decyzji administracyjnej lub wyroku sądu.

Do czego wykorzystam ekspertyzę prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego
  • Opracowanie strategii procesowej
  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia
  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej
  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych
  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego


Image

Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych

Wsparcie prawne dla profesjonalistów

W ramach CEAP sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne oraz zapewniamy merytoryczne wsparcie doradzając w procesie legislacyjnym. Swoją ofertę kierujemy do kancelarii prawnych i doradczych, sektora przedsiębiorstw, przedstawicieli administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Nasz zespół tworzą profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych, wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach.

CEAP Centrum Ekspertyz I Analiz Prawnych
Potrzebujesz OPINII PRAWNEJ?

www.ceap.pl

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL


Skontaktuj się z nami