OFERTA

Poznaj nasze usługi

OFEROWANE USŁUGI

Usługi prawne i doradcze świadczone na rzecz sektora przedsiębiorstw oraz sektora publicznego

Opinie i ekspertyzy Bąkowski Legal Solutions

Opinie i ekspertyzy prawneSporządzane przez profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych


Do czego wykorzystam ekspertyzę prawną?


  • Ocena ryzyka prawnego

  • Opracowanie strategii procesowej

  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia

  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej

  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych

  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego

Dowiedz się więcej

Obsługa prawna Bąkowski Legal Solutions

Reprezentacja klienta i obsługa prawnaW zakresie prawa administracyjnego i prawa gospodarczego


Oferowane usługi:


  • Reprezentacja klienta w kontaktach z administracją publiczną w ramach toczącego się postępowania administracyjnego bądź trwających czynności kontrolnych

  • Sporządzanie pism procesowych

  • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby toczących się postępowań

Dowiedz się więcej

Negocjacje Bąkowski Legal Solutions

Negocjacje biznesoweTworzenie strategii i reprezentacja klienta
w procesie negocjacji


Dlaczego warto podjąć negocjacje?

Negocjacje to złożony proces strategiczny pozwalający między innymi: osiągać założone cele, wypracować wspólne stanowisko, obniżyć cenę, czy sfinalizować zyskowną transakcję.

Podjęcie negocjacji opartych na rzetelnym przygotowaniu, otwiera nowe możliwości i w większości przypadków kończy się sukcesem.


Dowiedz się więcej

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL


Skontaktuj się z nami