OFERTA USŁUG

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Profesorskie Opinie Prawne, Obsługa Prawna, Reprezentacja, Doradztwo Biznesowe

Opinie i ekspertyzy Bąkowski Legal Solutions

Opinie i ekspertyzy prawneSporządzane przez profesorów prawa - specjalistów w swoich dziedzinach


Dowiedz się więcej:

Ekspertyzy prawne

Obsługa prawna Bąkowski Legal Solutions

Obsługa prawnaWsparcie w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego


Dowiedz się więcej:

Obsługa prawna

BĄKOWSKI Proces Inwestycyjno-Budowlany

Proces inwestycyjno-budowlanySpecjalistyczne usługi dedykowane uczestnikom procesu


Dowiedz się więcej:

Inwestycje budowlane
Negocjacje Bąkowski Legal Solutions

Doradztwo biznesoweKonsulting lokalizacyjny, nieruchomości, negocjacje


Dowiedz się więcej:

Doradztwo biznesowe

Specjalizacja

Świadczymy obsługę w zakresie prawa administracyjnego i gospodarczego

 • • PRAWO BUDOWLANE

 • • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENE

 • • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • • GOSPODARKA ODPADAMI

 • • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • • OCHRONA ZABYTKÓW

 • • GRUNTY ROLNE I LEŚNE

 • • POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

 • • PRAWO WODNE

 • • SAMORZĄD TERYTORIALNY

 • • KARY ADMINISTRACYJNE

 • • PRAWO MORSKIE

 • • ADMINISTRACJA RZĄDOWA

DOŚWIADCZENIE

Wybrane zlecenia zrealizowane przez nasz zespół

 • • Interpretacja przepisów ustawy prawo budowlane - Opinia prawna

 • • Wsparcie dewelopera w zakresie prowadzonej inwestycji budowlanej - Doradztwo i opinia prawna w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • • Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę - Sporządzenie skargi do WSA i reprezentacja inwestora w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym

 • • Interpretacja treści MPZP - lokalizacja zakładu produkcyjnego - Opinia prawna

 • • Gospodarka odpadami - pojęcie odpadu i problematyka utraty statusu odpadu - Ekspertyza prawna

 • • Obiekt hotelowy - zgodność planowanej inwestycji z MPZP - Opinia prawna

 • • Przekop Mierzei Wiślanej - Zakres kompetencji do pogłębiania i utrzymywania torów wodnych na wewnętrznych przepływowych wodach morskich w granicach Portu Morskiego Elbląg - Ekspertyza prawna

 • • Reprezentacja w procesie negocjacji sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • • Gospodarka odpadami - interpretacja przepisów ustawy o odpadach - Opinia prawna

 • • Realizacja inwestycji w pasie nadmorskim - Reprezentacja w postępowaniu i doradztwo prawne

 • • Doradztwo prawne świadczone na rzecz dewelopera - realizacja osiedla mieszkaniowego

 • • Zakład do odzysku energii produkowanej w wyniku termicznej obróbki odpadów - Ekspertyza prawna

 • • Realizacja inwestycji budowlanej w związku z ustawą o przeciwdziałaniu skutkom COVID - Opinia prawna

 • • Prawo wodne - Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym

 • • Funkcja zabudowy - zgodność planowanej inwestycji z MPZP - Opinia prawna

 • • Wsparcie prawne udzielone spółce z udziałem Skarbu Państwa

 • • Kompostownia odpadów - lokalizacja inwestycji - Opinia prawna

 • • Wsparcie prawne i doradztwo biznesowe w zakresie wdrożenia w Polsce innowacyjnej technologii w zakresie ochrony środowiska

 • • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej przekazującej nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowanie - Opinia prawna

 • • Zwiększenie powierzchni garażowych i miejsc postojowych - Opinia prawna

 • • Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - lokalizacja inwestycji, analiza i interpretacja treści MPZP.

 • • Reprezentacja Klienta w procesie uzyskania finansowania dla inwestycji powyżej 80 mln zł

 • • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - interpretaca przepisów ustawy - merytoryczne wsparcie udzielone kancelarii prawnej

 • • OZE - Budowa elektrowni wiatrowej - Reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym

 • • Restytucja nieruchomości - Eksperckie wsparcie udzielone kancelarii prawnej

 • • Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości - Opinia prawna

 • • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym - wartość inwestycji powyżej 300 mln zł

 • • Wysokość zabudowy w kontekście decyzji WZ - Opinia prawna

 • • Doradztwo świadczone na rzez spółki o zasięgu międzynarodowym w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania w Polsce

 • • Gospodarka odpadami - interpretacja przepisów ustawy o odpadach - Opinia prawna

 • • Gospodarka nieruchomościami - instytucja prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości - Opinia prawna

 • • Stacja paliw płynnych - pozwolenie na budowę - Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym

 • • Lokalizacja inwestycji - Reprezetacja Klienta w kontaktach z przedstawicielami j.s.t.

 • • Eksperckie doradztwo w zakresie prawa administracyjnego na rzecz jednego z miast

 • • Kondygnacja techniczna - Opinia prawna

 • • Zgodność planowanej inwestycji z MPZP i przepisami technicznymi w zakresie usytuowania budynków - Opinia prawna

 • • Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu kontrolnym - polska spółka o zasięgu europejskim.


Potrzebujesz opinii prawnej lub wsparcia w postępowaniu administracyjnym?

Napisz do nas. Po wstępnej ocenie sprawy, przedstawimy dedykowaną ofertę.


KONTAKT