OFERTA

Poznaj nasze usługi

OFEROWANE USŁUGI

Usługi prawne i doradcze świadczone na rzecz sektora przedsiębiorstw oraz sektora publicznego

Opinie i ekspertyzy Bąkowski Legal Solutions

Opinie i ekspertyzy prawneSkuteczne narzędzia procesowe
i pozaprocesowe


Do czego wykorzystam ekspertyzę prawną?

  • Ocena ryzyka prawnego
  • Opracowanie strategii procesowej
  • Ocena zasadności wnoszenia środka zaskarżenia
  • Prawne uzasadnienie dla podjętej decyzji zarządczej
  • Wskazanie optymalnych rozwiązań prawnych
  • Wsparcie argumentacji wynikającej z pisma procesowego

Więcej

Obsługa prawna Bąkowski Legal Solutions

Reprezentacja klienta i obsługaW zakresie prawa administracyjnego i prawa gospodarczego


Oferowane usługi:

  • Reprezentacja klienta w kontaktach z administracją publiczną w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, bądź trwających czynności kontrolnych
  • Sporządzanie pism procesowych
  • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby toczących się postępowań
  • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych , oferujemy możliwość stworzenia zespołów badawczych, złożonych z przedstawicieli nauki oraz zapewniamy wsparcie renomowanych kancelarii prawnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Więcej

Negocjacje Bąkowski Legal Solutions

Negocjacje biznesoweTworzenie strategii i reprezentacja klienta
w procesie negocjacji


 

Negocjacje to złożony proces strategiczny, pozwalający: osiągać założone cele, wypracować wspólne stanowisko, obniżyć cenę, czy sfinalizować zyskowną transakcję. Doświadczenie pokazuje, że warto rozmawiać, a podjęcie negocjacji opartych na rzetelnym przygotowaniu, otwiera nowe możliwości i w większości przypadków kończy się sukcesem.

Więcej

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG

Masz pytania, chcesz uzyskać wycenę, poznać szczegółową ofertę?

KONTAKT@LEGALSOLUTIONS.PL

Skontaktuj się z nami